Azerilove.net - http://www.azerilove.net
����� "� ���� �����" �� ���� ������ ����
http://www.azerilove.net/articles/468/1/%D4%F0%E0%E7%E0-%26quot%3B%DF-%F2%E5%E1%FF-%EB%FE%E1%EB%FE%26quot%3B-%ED%E0-%E2%F1%E5%F5-%FF%E7%FB%EA%E0%F5-%EC%E8%F0%E0
ANNA UDINA
���� ����� ��� ��� 17 ��� � ���� � �������� � ������ �������� � ���� �� ����!!!! � ������� � ������ ����� ��� ����� ��������� ��� �� ��� ����� ����� ����������� ����!!! � ����� �� ������� �� � ������ ������ ���� ������ ��������!!!! 
@ ANNA UDINA
����������� � 12/2/2006
 
��������� - ���� ���� ���� ����.
�������� - �� ��� ������.
���������� - �� ��� ������.
��������������� - Men Seni Sevirem.
��������� - �� ���.

����� "� ���� �����" �� ���� ������ ����
��������� - ���� ���� ���� ����.
�������� - �� ��� ������.
���������� - �� ��� ������.
��������������� - Men Seni Sevirem.
��������� - �� ���.
��������� - ��� ��� ��.
��������� - �������� ����.
���������� - I love you (�� ��� �).
�������� (�������) - ��� ������.
�������� (�������) - ��� ������.
��������� - �� ��� �������.
��������� - ��� ����� ���� ���.
��������� - ����� �����.
����������� - �� ��� ��� ���.
��������� - I mog di narrisch gern.
���� (��������� ����) - Nan nyanyar do.
������ - Maite zaitut.
���������� - ��� ���� ������.
����������� - � ���� �����.
����������� - Ami tomake bhalobashi.
������ - Lakh tirikh.
���������� - ���� ����� ���'���.
���������� - ������ ��.
����������� - Quechua qanta munani.
��������� - �� ����� �������.
���������� - ��������.
����������� - ��� ��� ��.
��������� - Aloha I'a Au Oe.
���������� - ���� ���� �������.
�������� - Ta gra agam ort.
����������� - �� ���� ��� �.
������������ - Asavakit.
��������� - �'�����.
���������� - �� ��� ���������.
�������� (���� �����) - Hoon tane pyar karoochhoon.
���������� - ��� ��� ���������.
������� - ��� ������ ���.
��������� - ��� ������ ��������.
������������ ���� ����� ����� - Naanu Ninnanu Mohisuthene.
���������� - �� ���� ��.
���������, ����� (� �������) - Ani ohev otah (��� ���� ����).
���������, ����� (� �������) - Ani ohevet otha (��� ������ ����).
��������� - Mena Tanda Wena.
��������� - ��� ���� ���� ���.
������������� - ���� ���������� ���.
�������� - �� ���� ���'�� ��'���.
���������� - Thaim in grabh leat.
���������� - Eg elska thig.
��������� - �� �� ���.
����������� - �� ���.
���������-���������� - �� �� �����.
��������� - ��� ���� ����� �����.
��������� - �� �� ����� ����.
�������� - Bon sro lanh oon.
��������� ����������� - Sh'teme.
������������ - Ngo oi ney.
����-��������� - �'�������.
����������� - T'estim.
����������� (������������ �������) - T'estime.
����������� (����������� �������) - T'estimo.
��������� - Tye-mela'ne.
���������� - ��� ���� �����.
���� - �� ������ ����.
��������� - Sa lang hea.
��������� - ��� ���� ������.
�������� - Ez te hezdikhem.
������ - �� ��� ���� ���.
�������� - Khoi huk chau.
���������� - �� ���� ����.
����������� - �� ���� ����.
��������� - �� �����.
��������� - �� ���� ����.
��������� - Bahibak.
�������� - Gramo-te bue'.
��������� - �� ���� ����.
����������� - �� ���� �����.
����������� - Saya cintamu.
��������� - Saya cintakan mu.
����������� - Inhobboh.
������������ ������� ���������� ����� - �� �� ��.
������� - Mi tuzya var prem karato.
��������� - ��� ������ ������.
����������� - �� �� ������ ��� ��.
���������� - �'�����.
����������� - �� ���� �������.
���������� - ��� ���� �������� ��� ��� ������.
������ - Ayor anosh'ni.
�������� - �� ���� ���.
����� ���������� (������������ ���� ���������� ����� � ��������� ���
��� ������������ ����� I love you) - Olive Juice
�������� - ���� �������� ���.
���������� - Ma timilai maya garchu.
�������� - �� �������.
��������� - ��� ���� ������.
���������� - �� ����� ���.
���������� - �� ����� �������.
������������ - Mujhe Tumse Muhabbat Hai.
�������� - Mai taunu pyar karda.
���������� - Tora dost daram.
�������� - ����� ���.
������������� - �� �'��.
������������� (��������) - � �� ���.
������� - Te iu besc.
��������� - �'�����.
������� - � ���� �����.
��������������� - � �� ������.
�������� - ����� ��.
����������� -Mama oyata adarei.
��������� (�������) - Bhebbek.
��������� (�������) - Bhebbak.
��� - Techihhila.
��������� - ����� ��.
���������� - ����� ��.
������ - ����� �� �����.
������� - �� ������� + ���.
��������� - Nan nyanyar do.
���������� - ��� ��� ������.
���������� - ��� ��� ���� �������.
������� (�����, ��������) - Khao Raak Thoe.
������� (��������� �������-�������) - Phom Rak Khun.
������� (��������� �������-�������) - Ch'an Rak Khun.
���������� - ��� ����� ���������.
��������� - ��� ���� ��������.
������� (�����-���������) - �� ���� �������� ��� �� ���� ��� �������.
������ - Neenu ninnu pra'mistu'nnanu.
��������� - ��� ���� �������.
��������� - Ha eh bak.
�������� - Ben Seni Seviyorum.
����������� - ��� ���� ������.
���������� - �������� ��� ����.
��������� - ��� ���� �������.
���������� - � ���� �����.
���� - Main Tumse Muhabbat Karta Hoon.
�������� - 'Rwy'n dy garu di.
����� - Tora dust midaram.
����� (����������) - Doostat dAram.
������������ - Iniibig Kita.
������� - �������� �����.
����������� - Ik zie oe geerne.
����������� - �� ���.
�������� - Ik hou fan dei.
��������� - ��� ��� ������.
����� - ��� ������ ��� ���.
����� (�������-�������) - Mai tumase pyar karati hun.
����� (�������-�������) - Mai tumase pyar karata hun.
���� - Nu' umi unangwa'ta.
���������� - Ljubim te.
��������� - ���� ��� ���.
������� - ��� �� ���.
��������� - ��� ��� ����.
�������� - I mog dik gerne.
�������� - �� ������� ���.
����������-�������� - Ch'ha di ga"rn.
�����������-�������� - Tha gradh agam ort.
������������� - Mama Oyata Arderyi.
����������� - �� ���� ���.
������� - Canda munani.
��������� - �� ���� ���.
��������� - �������� ����.
����������� - Ya te volim.
�������� - Kulo tresno.
�������� - ��� ������ ��������.
�������� - ����� �� ��� ��� ���.
�������� (������ ��������� � �����) - Suki desu